Klik op het logo om naar de website te gaan

Op deze pagina vindt u links in de volgende categorieën:

Organisaties NAH-Netwerk Midden-Brabant
Patiënten - en Belangenorganisaties
Onderwijs en Arbeid
Ziektekosten
Mantelzorg, Informele zorg, Lotgenoten
Deskundigheidsbevordering professional
Autorijden
Vakantie
Consultatie en Expertise
Algemene gezondheidsinformatie
Revalidatie
Neurologie, Neurochirurgie, Neuropsychologie

Organisaties NAH-Netwerk Midden-Brabant naar bovenExpertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel heeft één centraal en herkenbaar loket waar iedereen binnen Midden-Brabant gratis terecht kan met allerlei vragen of problemen omtrent hersenletsel
Zorgnetwerk Midden-Brabant samenwerkingsverband van zorgaanbieders op het gebied van transmurale zorg en ketenzorg


Libra Zorggroep voor mensen met een lichamelijke, auditieve als cognitieve beperking, in alle levensfasen


Revalidatiecentrum Leijpark (RCL) hét revalidatiecentrum voor de regio Midden-Brabant


Gemini zorg- en dienstverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen met lichamelijke/meervoudige beperkingen


Afasiecentrum Tilburg voor gespecialiseerde nazorg aan mensen met afasie


St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg


TweeSteden Ziekenhuis Tilburg - Waalwijk


Logo De Wever De Wever ouderenzorg in Tilburg


Logo MEE regio Tilburg MEE regio Tilburg voor onafhankelijke informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning


MEE regio Brabant-Noord voor onafhankelijke informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning


Zorggroep West- en Midden Brabant voor een breed dienstenpakket voor jong en oud


Zorggroep West- en Midden Brabant vele vormen van zorg


http://www.volckaert-sbo.nl/templates/round/logo.gif Volckaert-SBO dienstverlening voor ouderen


http://www.rinozuid.nl/userfiles/samenwerkingspartnerlogos/B462E370809CE285C1256F51004B4442.jpg Stichting Prisma voor mensen met een verstandelijke beperking


http://www.brabantzorg.net/images/instellinglogos/20070917135553_De%20Hondsberg.JPG De Hondsberg observatiecentrum en specialistisch behandelinstituut voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking


http://www.wevige.nl/nieuw/images/stories/vsdb_portal_picture4.jpg Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen


http://www.i-matic.nl/images/nieuwsafb/ribw.jpg RIBW Midden-Brabant voor mensen met psychiatrische achtergrond


http://www.ggzbreburggroep.nl/images/logobreburg2.jpg GGZ Midden-Brabantvoor mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen


http://www.asvzzuidwest.nl/ASVZ_website_logo.gif ASVZ voor mensen met verstandelijke beperking


Stichting Schakelring Stichting Schakelring voor wonen, welzijn en zorg voor senioren


Zorgbelang Brabant Zorgbelang Brabant informatie over zorg en welzijn en onafhankelijke klachtenopvang


 
Patiënten- en Belangenorganisaties
naar bovenHersenstichting Nederland staat voor Breinbrekend Werk: het realiseren en delen van nieuwe inzichten in de hersenen


Hersenletsel.nl helpt bij het vinden van organisaties in Nederland


Nederlandse Hartstichting Nederlandse Hartstichting investeert in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg


KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving


Home Stichting Hersenletselorganisaties Nederland (SHON) voor belangenbehartiging van mensen met NAH


De CG-Raad zet zich in voor verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met een handicap of chronische ziekte.


Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken


logo cerebraal 2010 Vereniging Cerebraal de vereniging voor mensen die na hun geboorte getroffen zijn door enige vorm van hersenletsel


Nederlandse CVA-Vereniging 'Samen Verder' komt op voor de belangen van mensen die door een beroerte (CVA) zijn getroffen


Afasie Vereniging Nederland (AVN) voor voorlichting en belangenbehartiging van mensen met afasie


Afasie Vereniging Nederland regio Noord Brabant waarbij het doel van de AVN praktisch wordt uitgevoerd


Stichting Contusio Cerebri Fonds, informatie over hersenkneuzing en aanverwante zaken


Vereniging Verkeersslachtoffers de vereniging van en voor verkeersslachtoffers


Whiplash Stichting Nederland de patiëntenorganisatie voor whiplashpatiënten, geeft steun en informatie


Alzheimer Nederland zowel fonds als patiëntenbelangenorganisatie voor mensen met dementie


Parkinson Vereniging wil de kennis over de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme vergroten en meer begrip kweken


Vereniging van Huntington behartigt zowel individuele als collectieve belangen van patiënten met de ziekte van Huntington


MS Vereniging Nederland, de vereniging voor mensen met Multiple sclerose


Epilepsie Vereniging Nederland, patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie


Vereniging OPS (Organo Psycho Syndroom) voor slachtoffers van het werken met oplosmiddelen waardoor het centraal zenuwstelsel onherstelbaar is aangetast


Nederlandse Hypofyse Stichting, alle informatie over de hypofyse en hypofyseaandoeningen op één plek


Nederlandse Meningitis Stichting, uitleg over meningitis (hersenvliesontsteking), sepsis (bloedvergiftiging), of encefalitis (hersenontsteking)


Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten komt op voor de belangen van de Lymepatiënten in de ruimste zin van het woord


BOSK logo Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders


Het logo van de patiëntenvereniging 'ADCA-Vereniging Nederland'. Adca-Vereniging Nederland voor voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging over cerebellaire atrofie/ataxie


VKS VKS, dé patiëntenvereniging voor Volwassenen en Kinderen met Stofwisselingsziekten


Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen


 
Onderwijs en Arbeid
naar bovenHet Patronaat Mytylschool Tilburg school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs


Regionaal Expertisecentrum Midden-Brabant voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs


REA College Nederland is er voor jongeren / studenten met een handicap die niet terecht kunnen in het gewone beroepsonderwijs


ROC Tilburg ROC Tilburg studeren met een handicap of functiebeperking


Logo h+s. Expertisecentrum voor hoger onderwijs en handicap


Onderwijs en handicap startpagina


Passend onderwijs voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten


Kennisnet Speciaal onderwijs is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws


i.s.m. startpagina.nl Leerlinggebondenfinanciering.startpagina.nl


naar de homepage Leerlinggebonden financiering website speciaal voor ouders met heel veel informatie over het rugzakje en alles wat daarmee samenhangt


Headwerk HEADwerk voert re-integratietrajecten uit voor mensen met NAH


UWV. Werken aan perspectief. UWV informatie voor werknemers en uitkeringsgerechtigden over de uitkeringen die UWV verzorgt


Werk.nl, de site van UWV WERKbedrijf, heeft als doel om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen.Ziektekosten
naar bovenMeerkosten.nl uitleg over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten


Per Saldo Dé belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)


Rijksoverheid.nl Rijksoverheid.nl is de website van het rijk. Informatie van Postbus 51, nieuws en informatie over de regering en ministeries op één plek


AWBZ-zorg is zorg die wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg


i.s.m. startpagina.nl Wmo.startpagina.nl


Loket Z dé plek voor al uw vragen op het vlak van wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuningMantelzorg, informele zorg, lotgenoten
naar bovenMantelzorg Expertisecentrum Familiezorg voor intensieve systeembegeleiding, mantelzorgondersteuning en 'Methode familiezorg'


http://www.contourtilburg.nl/images/top_logo.gif Contour voor vrijwilligerswerk en informele zorg


De Twern voor het samenbrengen en verbinden van mensen en organisaties


Café Brein ontmoetingsplek/trefpunt voor mensen met NAH, hun partners, kinderen of ouders, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden


 NAH café Ontmoeting en contact in een gezellige en rustige omgeving voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel


NAH-Stichting voor lotgenoten door NAH getroffenen en direct betrokkenen


NAH-kids voor lotgenoten door NAH getroffenen en direct betrokkenen
Brainkids website over hersenletsel voor kinderen en jongeren


Brusjes voor broers en zussen van kinderen met een ziekte en/of een handicap


Stichting "De zorgzame giraffe" heeft als specifiek doel om kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel activiteiten aan te bieden ter doorbreking van hun sociale isolement


Korrelatie is een nationaal publiekscentrum waar iedereen terecht kan voor telefonische informatie, advies en hulp op het gebied van gezondheid en welzijn


Sensoor dag en nacht tijd voor een gesprek; om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar even contact te hebben


Leefwijzer besteed aandacht aan alle aspecten van het leven met een handicap of een chronische ziekte (ontmoetingsplek en vraagbak)
 
Deskundigheidsbevordering professional naar bovenAXON gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel


  Autorijden naar bovenCBR is belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders, en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek


  Vakantie naar bovenLogo de Blauwe Gids Vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekteConsultatie en Expertise
naar bovenCentrum voor Consultatie en Expertise - voor mensen met een bijzondere zorgvraag Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen


 
Algemene gezondheidsinformatie
naar bovenlogo kiesBeter.nl wijst u de weg in de zorg KiesBeter.nl voor zorg, zorgverzekeringen en gezondheid


 
Revalidatie naar bovenLogo Revalidatie portal

Revalidatie Nederland de vereniging van revalidatiecentra in Nederland

Logo Revalidatie portal

Op deze portal vindt u alles over revalidatie in Nederland. Voor mensen die (gaan) revalideren, voor specialisten en voor alle geïnteresseerden


Neurologie, neurochirurgie, neuropsychologie naar bovenNederlandse Vereniging voor Neurochirurgie, de website bevat informatie over de neurochirurgie en een aantal ziektebeelden


Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de website bevat informatie over neurologische aandoeningen en het werk van de neuroloog


i.s.m. startpagina.nl Neurologie.startpagina.nl


Neuropsychologie.startkabel.nl


i.s.m. startpagina.nl Neuropsychologie.startpagina.nl