... harde klap op het hoofd, val van de trap, botsing in het verkeer, hersenbloeding, herseninfarct, hartstilstand, zuurstofgebrek, hersenvliesontsteking, hersentumor...

Bent u iemand die één van bovengenoemde voorvallen heeft meegemaakt? Mogelijk is er dan sprake van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Soms lijken beschadigingen op het eerste oog mee te vallen, maar na verloop van tijd kunnen toch ernstige problemen ontstaan.

Grote gevolgen
De hersenen regelen veel in uw lichaam. Ze zorgen ervoor dat u kunt denken, praten, lachen, eten en leren; maar ook dat uw lichaam goed werkt. Ze bepalen wat u voelt en hoe u zich gedraagt. Een beschadiging van de hersenen heeft dus grote gevolgen! NAH is meestal aan de buitenkant niet te zien, waardoor de gevolgen vaak niet zo ernstig lijken. Maar als het dagelijkse leven weer wordt opgepakt, blijken er soms toch problemen te zijn. Een studie voortzetten of het werk hervatten gaat dan niet zomaar.

Loket NAH
Hersenletsel kan op veel manieren blijken. Bijvoorbeeld door een slechtere concentratie, snel moe zijn of trager zijn. Maar ook door woede-uitbarstingen of ongepast gedrag. NAH is een ingewikkelde aandoening die per persoon heel erg kan verschillen en voor veel onduidelijkheid kan zorgen. Alle reden om de zorg, begeleiding en ondersteuning van mensen met NAH goed te regelen en te stroomlijnen. Expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel zorgt hiervoor. U kunt contact opnemen met het Expertisecentrum via Loket NAH.

Met welke vragen kunt u terecht bij Loket NAH?
De juiste vorm van hulp- en dienstverlening wordt afgestemd op uw vraag.
Wij kunnen helpen bij vragen over onder meer:
• Diagnostiek, behandeling en begeleiding
• Onderwijs, arbeid en dagbesteding
• Mantelzorgondersteuning en lotgenotencontact
• Woonvoorzieningen,
• Deskundigheidsbevordering

Afspraak bij Loket NAH
Nadat uw vraag is ontvangen, maakt een medewerker van de afsprakenbalie met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de Verpleegkundig Specialist. Dit gesprek is bedoeld om uw vraag verder toe te lichten, zodat de Verpleegkundig Specialist samen met de deskundigen op zoek kan gaan naar het juiste antwoord. Zodra dit antwoord is gevonden zal de Verpleegkundig Specialist u hierover informeren.

Neem gerust contact op met Loket NAH, ook als u twijfelt of er daadwerkelijk sprake is van hersenletsel. Klik op stel uw vraag.