Een beschadiging aan de hersenen die na de geboorte ontstaat, noemen we Niet Aangeboren Hersenletsel. De afkorting hiervoor is NAH. Een deel van de hersenen is dan zo beschadigd, dat ze niet meer normaal kunnen werken. NAH kan zorgen voor ingrijpende veranderingen in het leven van de persoon zelf en de naaste omgeving.

één centraal en herkenbaar loket voor de regio Midden-Brabant

Expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel heeft één centraal en herkenbaar loket waar iedereen binnen Midden-Brabant gratis terecht kan met allerlei vragen of problemen omtrent NAH. Ook als u twijfelt of er daadwerkelijk sprake is van hersenletsel.

Achter het loket bevindt zich een team van experts op het gebied van NAH. Complexe vragen rondom hersenletsel worden voorgelegd aan dit gespecialiseerde team. Dit team wordt ook wel het hersenletselteam genoemd.


Download informatiefolder